Smertelæge mener medicinsk cannabis er misfortolket

Flere medier har rapporteret, at cannabis i følge en stor international meta-analyse ikke har nogen smertelindrende effekt. Men det er en misforståelse af analysens konklusion og en uberettiget dæmonisering af medicinsk cannabis, mener pensioneret overlæge i palliativ behandling, Torben Ishøy.

Medicinsk cannabis har en klar berettigelse til lindring af kroniske smerter, mener Torben Ishøy, der er pensioneret overlæge i palliativ behandling, og som gennem en årrække har arbejdet med brugen af medicinsk cannabis på smerteklinikker og hospices.

»Jeg har særdeles gode erfaringer med brugen af medicinsk cannabis. Patienter med kroniske smerter får deres liv tilbage. Færre smerter, bedre søvn og generelt forbedret livskvalitet,« siger Torben Ishøy.

At cannabis ikke skulle have nogen effekt på smerter stemmer ikke overens med mine erfaringer, men desværre er cannabis uberettiget blevet dæmoniseret på grund af den kriminalitet, som er fulgt med det illegale salg af stoffet.

Torben Ishøy, pensioneret overlæge i palliativ behandling

En række forskningsartikler i tidsskriftet PAIN om brugen af medicinsk cannabis til smertebehandling og en udtalelse fra formandsskabet i International Association for the Study of Pain (IASP) er af nogle medier blevet udlagt som, at medicinske cannabisprodukter ikke har nogen effekt på smerter, men derimod giver en række bivirkninger. Den konklusionen er bl.a. baseret på resultaterne af en større meta-analyse af medicinsk cannabis’ effekt på især kroniske smerter, og på en udtalelse fra formandsskabet i IASP om brugen af cannabinoider til smertebehandling. 

Men eftersom legal, medicinsk anvendelse af cannabis ikke tidligere har været mulig, er meta-analysen ikke baseret på randomiserede undersøgelser af produkterne, siger Torben Ishøy.

»At cannabis ikke skulle have nogen effekt på smerter stemmer ikke overens med mine erfaringer, men desværre er cannabis uberettiget blevet dæmoniseret på grund af den kriminalitet, som er fulgt med det illegale salg af stoffet. I de amerikanske delstater, som har legaliseret cannabis, er der set et fald i forbruget af opioider. Ved at give patienten en god kombination af det euforiserende THC og det ikke-euforiserende CBD, vil mange få en betydelig lindring af deres smerter og vil undgå de mange grimme bivirkninger, som opioiderne har,« siger Torben Ishøy.

Utilstrækkelig evidens

IASP konkluderer da i sin udtalelse heller ikke, at medicinsk cannabis ikke egner sig til smertebehandling. Derimod pointerer det videnskabelige selskab, at der er mangel på tilstrækkelig evidens til at kunne anbefale generel klinisk brug af cannabinoider til smertebehandling. Torben Ishøy er enig.

Det er netop manglen på gode, randomiserede undersøgelser, som er problemet. Første skridt har været enten legalisering, eller en forsøgsordning som i Danmark. Næste skridt er at få effekten belyst i større undersøgelser

»Det er netop manglen på gode, randomiserede undersøgelser, som er problemet. Første skridt har været enten legalisering, eller en forsøgsordning som i Danmark. Næste skridt er at få effekten belyst i større undersøgelser,« siger Torben Ishøy og henviser til, at en forskergruppe fra Rigshospitalet netop har publiceret resultaterne af et mindre observationsstudie, som viser god effekt ved brug af lavdosis cannabisolie til patienter med multipel sklerose.

I udtalelsen fra IASP fremgår det også, at formandsskabet ikke afviser brugen af medicinsk cannabis til smertebehandling, men i stedet opfordrer til yderligere undersøgelser, som kan give forskerne en bedre forståelse for fordele og ulemper ved brug af medicinsk cannabis.

Professor på Aalborg Universitet, smerteforsker og tidligere præsident for IASP, Lars Arendt-Nielsen, slår i udtalelsen fra IASP også til lyd for yderligere forskning på området:

»Vi bør prioritere at identificere de smertepatienter, der formodes at have mest gavn af behandling med cannabis og cannabinoider, og de patienter, der har størst risiko for skadelige virkninger.«

Kilde: Dagensmedicin.dk

Nicolai

Nicolai

Skriv en kommentar

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi respekterer dit privatliv. Vi sender ikke spam.